รับผลิตเครื่องดื่มรังนกขนาด 70 มล. รังนกพร้อมทานแบบถ้วย 100 มล.
บริการขอเครื่องหมาย อย.

เครื่องดื่มรังนกแท้ 70 มล. ขวดแก้ว
เครื่องดื่มรังนกแท้ 70 มล. ขวดแก้ว
รังนกพร้อมทาน 100 มล.
รังนกพร้อมทาน 100 มล.